Cristin-prosjekt-ID: 2045076
Sist endret: 25. januar 2020 11:14

Cristin-prosjekt-ID: 2045076
Sist endret: 25. januar 2020 11:14
Prosjekt

Kompetanseheving av praksisveiledning ved hjelp av simulering som metode: et samarbeidsprosjekt mellom India og Norge

prosjektleder

Benedicte Sørensen Strøm
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. august 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseheving av praksisveiledning ved hjelp av simulering som metode: et samarbeidsprosjekt mellom India og Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Benedicte Sørensen Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Christine Grave Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Lasse Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3