Cristin-prosjekt-ID: 2045077
Sist endret: 27. januar 2020, 14:53

Cristin-prosjekt-ID: 2045077
Sist endret: 27. januar 2020, 14:53
Prosjekt

1. Cellestressproteinprofil etter ulike fenotyper av stress.

prosjektleder

Alvhild Alette Bjørkum
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.000.000
 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: 01.01.2002 - 01.01.2025

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Bioinformatikk • Medisinsk teknologi • Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag • Medisinsk molekylærbiologi • Medisinsk biokjemi • Cellebiologi • Human og veterinærmedisinsk fysiologi

Emneord

Søvn • Psykisk stress • Søvnløshet

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 55 58 76 27
Sted
Alvhild Alette Bjørkum

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2002 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

1. Cellestressproteinprofil etter ulike fenotyper av stress.

Populærvitenskapelig sammendrag

Bergen CellStress, Tissue Engineering and Simulation in Biomedicine - BeCSTESim in Biomedicine er en forskningsgruppe der målsettingen er å undersøke cellulært stress etter ulike typer ytre og indre påvirkninger som fysisk og psykisk stress. Vi har særlig undersøkt søvnmangel ved simulert skiftarbeid, dykking/hyperbar eksponering og sterke magnetfelt og radiobølger som ved MR-undersøkelser. Vi prøver å identifisere stressrelaterte proteiner og særlig flere slike proteiner samtidig dvs. proteinprofilpanel eller biomarkørpanel i kroppsvæsker, celler og vev etter slike ulike fenotyper av stress. I tillegg gjør vi bruk av slik cellulær informasjon etter nevnte cellulære stress i vevs generering og simulering av ulike vevskonstrukt.

Vitenskapelig sammendrag

Vi undersøker ulike fenotyper av stress der vi fokuserer på cellulære effekter reflektert i endret proteinsammensetning i kroppsvæsker særlig etter stress som søvnmangel ved nattskiftarbeid.

Proteomiske- og systembiologiske endringer er i fokus og kartlegges etter ulike typer av stresseksponering. Slik kan ulike former for og typer av stress gi endring i stressrelaterte, identifiserte proteiner som igjen kan utgjøre deler av viktige cellulære prosesser og signalveier. Endring i spesifikke proteiner og deres signalveisystemer i cellene er også viktige å ta hensyn til ved vevsbygging og simulering av vevsbygging innen biomedisin.

Stressproteinprofilpanel eller biomarkørpanel etter ulike fenotyper av stress søkes utviklet som en mulig stresstest i ulike vev og kroppsvæsker som blod, spytt og urin med eller uten samtidig sensorregistrert søvn- og døgnrytme. Dette er viktig da også mangel på søvn og forskjøvet søvn ytterligere kan påvirker og øke graden av total stresseksponering og dermed stressproteinprofil som vil reflekteres i nettopp endret og stresset cellefunksjon og aktivitet

Metode

Massepektrometri/proteomiske analyser og bruk av systembiologiske databaser samt ambulant søvnregistreringsutstyr bla Oura-ring https://ouraring.com/ og Somnofy https://somnofy.com/

Utstyr

Massespektrometer mm ved PROBE; The Proteomics Unit at the University of Bergen (PROBE) https://www.uib.no/rg/probe is a national core facility for large scale protein analysis using mass spectrometry, and is the leading node of the NorProteomics Consortium.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alvhild Alette Bjørkum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Beate Kluge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Even Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Frode Steingrimsen Berven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Karen Rosendahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »