Cristin-prosjekt-ID: 2045380
Sist endret: 5. februar 2020 19:49

Cristin-prosjekt-ID: 2045380
Sist endret: 5. februar 2020 19:49
Prosjekt

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker

prosjektleder

Marianne Halvorsen
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. januar 2020 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sissel Berge Helverschou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2