Cristin-prosjekt-ID: 2045928
Sist endret: 29. januar 2020, 13:51

Cristin-prosjekt-ID: 2045928
Sist endret: 29. januar 2020, 13:51
Prosjekt

Veiledningsteknologi i lærerutdanning

prosjektleder

Lars Opdal
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2020 Slutt: 31. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veiledningsteknologi i lærerutdanning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Opdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1