Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 17. mars 2021 15:05

Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 17. mars 2021 15:05
Prosjekt

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 299074

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Nevrologi • Fysikalsk medisin og rehabilitering • Oftalmologi • Geriatri • Helsefag • Andre helsefag

Emneord

Synsforstyrrelser • Hjerneslag • Synshemming • synsrehabilitering • Optometri / synsmåling • Synshemmede og arbeid • Øye

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Øye
 • Hjerneslag
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Tittel

Norsk syn og slag (NorVIS) nettverk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Modalsli Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Tommy Skar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Hege Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

"invisible" visual impairments. A qualitative study of stroke survivors' experience of vision symptoms, health services and impact of visual impairments.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2020, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) nettverk –formål og utvikling av et nasjonalt nettverk.

Falkenberg, Helle Kristine; Dehli, Kari Anne; Eilertsen, Grethe; Hagen, Arild; Haugen, Inga Britt Kjellevold; Mathisen, Torgeir Solberg; Rimehaug, Stein Arne; Rowe, Fiona; Aamodt, Anne Hege. 2021, Nevrodagene 2021. USN, SUNNAAS, UoL, BLINDEFORB, OUSFaglig foredrag

NorVIS og synsproblemer etter hjerneslag .

Falkenberg, Helle Kristine. 2020, Rehabiliteringswebinar2020. USNFaglig foredrag

Synshemmede må bli sett i slagbehandlingen.

Falkenberg, Helle Kristine; Skar, Tommy; Hagen, Arild. 2020, Dagens medisin. USNKronikk
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »