Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 30. januar 2020 11:31

Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 30. januar 2020 11:31
Prosjekt

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 299074

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Nevrologi • Fysikalsk medisin og rehabilitering • Oftalmologi • Geriatri • Helsefag • Andre helsefag

Emneord

Synsforstyrrelser • Hjerneslag • Synshemming • synsrehabilitering • Optometri / synsmåling • Synshemmede og arbeid • Øye

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Øye
 • Hjerneslag
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Tittel

Norsk syn og slag (NorVIS) nettverk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Hege Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Inga Britt Kjellevold Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Blindeforbund

Stein Arne Rimehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network.

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, NorVIS kick-off. USNFaglig foredrag

Synsproblemer etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, Verdens synsdag . USNPopulærvitenskapelig foredrag

Synsproblemer etter hjerneslag og NorVIS netteverket.

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, NevroNytt 2019 -Forskningsnyheter for klinikere. USNVitenskapelig foredrag

«Usynlige» synsproblem etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, Arendalsuka 2019. USNPopulærvitenskapelig foredrag

PROJEKTET NORWEGIAN VISION IN STROKE (NORVIS).

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, Syn og Hjerne 2019. USNFaglig foredrag
1 - 5 av 5