Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 27. september 2021, 09:56

Cristin-prosjekt-ID: 2046144
Sist endret: 27. september 2021, 09:56
Prosjekt

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 299074

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Nevrologi • Fysikalsk medisin og rehabilitering • Oftalmologi • Geriatri • Helsefag • Andre helsefag

Emneord

Synsforstyrrelser • Hjerneslag • Synshemming • synsrehabilitering • Optometri / synsmåling • Synshemmede og arbeid • Øye

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Øye
 • Hjerneslag
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Tittel

Norsk syn og slag (NorVIS) nettverk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Grethe Trevland Hegreberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stavanger kommune

Irene Langeggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Modalsli Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Tommy Skar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Usynlige synsproblem etter hjerneslag. .

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, NBHPs digitale fagdager om syn. USNFaglig foredrag

Personorientert helsearbeid.

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, Rehabilitering for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel – en digital fagkonferanse. USNFaglig foredrag

How to implement structured vision assessment into clinical practice in order to improve treatment and rehabilitation after stroke?

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, XXI Noridc Stroke Society . USNVitenskapelig foredrag

Synsproblemer etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2021, Optikeren. USNFagartikkel

Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services.

Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine. 2021, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »