Cristin-prosjekt-ID: 2046207
Sist endret: 30. januar 2020 14:10

Cristin-prosjekt-ID: 2046207
Sist endret: 30. januar 2020 14:10
Prosjekt

Ruins Notodden

prosjektleder

Joanna Magierecka
ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.000
 • Universitetet i Sørøst-Norge
  Prosjektkode: 1900126-10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Kunst i offentlig rom • Utstillinger • Performance teater

Kategorier

Prosjektkategori

 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ruins Notodden

Populærvitenskapelig sammendrag

Et sted er demokratisk, hierarkisk, fuld af historie, samtidig i samtiden. Et sted er rum, tanker, udvikling og tilstedeværelse.  Et sted er sprog, formler, konstruktioner, strukturer og kommunikation. Et sted er følelser, sanselighed, indhold og form. Et sted er mit og vores. Et fællesskab.

Det er umuligt at analysere alle de niveauer. De er fagspecifikke, forankret i forskellige diskurser, afhængig af metodologiske og teoretiske overvejelser og flettet ind i hinanden på en måde der til enhver tid vil, gennem den form for analyse, besvare en begrænset problemstilling. Gennem kunstnerisk udviklingsarbejde kan jeg i stedet belyse den kompleksitet der hører et sted til, og give betragteren en mulighed til at undersøge dets fælleskab på sine egne præmisser.

Det stedspecifikke værk Ruins Notodden vil handle om et sted så kompleks som beskrevet foroven. Ruins Notodden ønsker at udforske, med sit publikum, hvad fælleskab er, her på dette sted – campus Notodden, Universitetet i Sørøst-Norge. Og samtidig se på muligheder for nye former for fællesskab, der peger fremover.

I hope that…interweaving of different and diverging fragments, through forming our own personal performance dramaturgy and hence experience, will actually create an understanding of the others and their experience as well. In that lies a possibility for shared Story, a collective Story, crossing borders, heritage, History and personal experience.

 

Ruins Notodden er en del af værkserien Ruins – en interaktivt, stedspecifik installation, der sammenvæver forskellige former for materiale, både samlet stedspecifikt men også fra tidligere udstillinger og projekter: Ruins Fossekleiva og Ruins Ovartaci samt deltagelse på KiK konference med Ruins Bragdøy[1] og på RAPP konference med Ruins Fossekleiva[2].

 

[1] Kunst i kontekst (KiK) er en tverrfaglig og tverrestetisk FoU-plattform for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor, og på tvers av, de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Universitetet i Agder. http://kik.uia.no/

[2] Seachange Lab is an international centre for practical artistic research. It is a laboratory for professional artists to explore work methods, new collaborations and new ideas. A part of Teater Seachange, Aarhus, Danmark. https://www.teaterseachange.dk/rapp-2017

Vitenskapelig sammendrag

Projekt er støttet af FoU stipend. 

Projektet kvalificeres som kunstnerisk udviklingsarbejde. Jeg ønsker i mine samtaler med interviewobjekterne, på samme måde som i videre arbejde med projektet, at studere et bestestemt fænomen – oplevelsen og forståelsen af fællesskab, her på campus Notodden. Hvad det er specifikt for forskellige mennesker, på dette tidspunkt, i denne kontekst. Jeg ønsker ikke at besvare problemstillingen, men at belyse de forskellige perspektiver og ståsteder vi har. I det tredje forhadles de ståsteder frem til en fælles forståelse, der eksisterer nu og her, både i de specifikke samtaler, men også i publikums relation til værket senere.

I tråd med teori rundt kunstnerisk udviklingsarbejde, gennem formidling, remediering, refleksion og de forskellige aktivitetter, indfaldsvinkler og perspektiver, er jeg kunstneren og forskeren samtidig. Med udgangspunkt i dette har jeg valgt postmoderne interview som form, dialogisk og performativ af karakter. Denne form har som formål at frembringe nye typer af verdensforståelse. Samtidig vil metoden åbne op for nye måder at tænke på, gøre på og være på, i det her tifælde rundt ”fællesskabet” som fænomen. Det samsvarer med projektets mål, tematik og metodik, og præsentert på den måde tillader remediering fra min side på en etisk forsvarlig måde. 

Metode

Kunstnerisk udviklingsarbejde, postmoderne interview, kunstnerisk værk. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Joanna Magierecka

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1