Cristin-prosjekt-ID: 2046457
Sist endret: 11. mars 2021, 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 2046457
Sist endret: 11. mars 2021, 14:11
Prosjekt

PfDK og spesialpedagogisk arbeid i skole

prosjektleder

Hein Lindquist
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Aksjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2020 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PfDK og spesialpedagogisk arbeid i skole

Vitenskapelig sammendrag

Digitale ressurser er en sentral læringsressurs for elever med behov for spesialundervisning. Likevel
har PfDK i liten grad blitt vektlagt på studiet i spesialpedagogikk.
Det kan være mange årsaker til dette, men et bevisst fokus på dette fagområdet og mulighetene som
såkornmidlene gir, kan gi rom for endring og utvikling. USN strategi for Utdanningskvalitet2 og
institutt for pedagogikks «forskningsstrategi»3 og «undervisningsstrategi»4 Spesielt studentaktive
læringsformer og studentmedvirkning i forsknings / samarbeidende forskning.

 

Prosjektets mål og tiltak
Prosjektets primære målsettinger for studentene er å utvikle deres spesialpedagogiske kompetanse i
arbeid med elever med behov for tilpassa opplæring og barn med rett til spesialpedagogisk
tilrettelegging (Jf. Opplæringsloven).
Prosjektet har som mål å styrke både faglæreres- og studenters PfDK i samarbeid med praksisfeltet.
 utforske hvilken støtte elever med læringsutfordringer kan ha av å bruke ulike digitale
verktøy
 utdanne studentene til å bli gode klasseledere i digitale omgivelser for elever med rett til
tilpassa opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hein Lindquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Grethe Mjøberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Digitale ressurser i spesialpedagogisk virksomhet .- studenters læring gjennom aksjoner.

Mjøberg, Anne Grethe. 2021, MGLU seminar. USN, NLAFaglig foredrag
1 - 1 av 1