Cristin-prosjekt-ID: 2046534
Sist endret: 13. februar 2020 22:34

Cristin-prosjekt-ID: 2046534
Sist endret: 13. februar 2020 22:34
Prosjekt

Kunnskapsbasert praksis på tvers og på nett - DIKU prosjekt (DIG-2020/10154)

prosjektleder

Nina Rydland Olsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.501.002
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: DIG-2020/10154

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Digitalisering • Kunnskapsbasert praksis • Studentaktive læringsformer • Helsefag • Helse- og sosialfaglig arbeid • Fysioterapi • Vernepleie

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
41313204
Sted
Nina Rydland Olsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsbasert praksis på tvers og på nett - DIKU prosjekt (DIG-2020/10154)

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Det er et krav at profesjonsutøvere i helse- og velferdstjenestene skal holde seg faglig oppdatert, og i Helsepersonelloven (Helsepersonelloven, 1999, § 4 ) står det at helsepersonell skal utøve arbeidet faglig forsvarlig. Hva som er faglig forsvarlig, eller hva som er beste praksis, endrer seg. Det studenter lærer som beste praksis i dag, er ikke nødvendigvis beste praksis etter noen år i arbeidslivet.  Endringer skjer raskt. Morgendagens profesjonsutøver må kunne følge med på utviklingen i faget, og de må kunne omstille seg raskt for å bidra til videreutvikling av samfunnet og for å bevare velferdsnivået (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.11).

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er en tenke- og arbeidsmåte for å holde seg faglig oppdatert og utvikle praksis. Målet med KBP er at profesjonsutøverne skal ta bevisste faglige avgjørelser basert på brukermedvirkning, beste tilgjengelige forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og kontekstuelle faktorer. KBP presenteres gjerne som en prosess i seks trinn: reflektere kritiske over praksis, stille presise spørsmål, finne frem til og kritisk vurdere den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen, anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov, og evaluering av egen praksis (Dawes et al., 2005). Trinnene i KBP krever kompetanse i informasjonsinnhenting, sammenfatning av informasjon, analyse, kritisk tenkning og faglig argumentasjon, kunnskap og ferdigheter som er sentrale ferdigheter for det 21. århundre (Frenk et al., 2010, s. 1924).

Formålet med prosjektet Kunnskapsbasert praksis på tvers og på nett er todelt:

1. Å utvikle et teknologistøttet læringsdesign for modul 5) Kritisk vurdering av forskningsbasert kunnskap og modul 6) Anvendelse av forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov i en gitt kontekst.

2. Å utforske og dokumentere bruk av aktiv læring og teknologistøttet læringsdesign preget av omvendt klasserom og samarbeidslæring for å styrke kompetanse i kunnskapsbasert praksis blant studenter.  

Metode

Studentaktiv læring

Omvendt klasserom 

Utstyr

Canvas

H5P 

Screencastomatic

Tittel

Evidence-based practice online and across professions

Vitenskapelig sammendrag

Our aim is to develop modules on critical appraisal and implementation of research based knowledge - and online learning resources. 

Metode

Flipped classroom

Student actice learning

Utstyr

Canvas

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nina Rydland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Sølvi Marie Risøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eireen Finden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Therese Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Morten Morlandstø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »