Cristin-prosjekt-ID: 2046565
Sist endret: 31. januar 2020, 20:40

Cristin-prosjekt-ID: 2046565
Sist endret: 31. januar 2020, 20:40
Prosjekt

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries.

prosjektleder

Robert James Didham
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nordisk ministerråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Nordisk samarbeid • Læreplananalyse • Bærekraftig

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. juni 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries.

Tittel

Utdanning for bærekraftig utvikling i de nordiske land -

prosjektdeltakere

prosjektleder

Robert James Didham

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Bergliot Øyehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2