Cristin-prosjekt-ID: 2046568
Sist endret: 31. januar 2020 21:01

Cristin-prosjekt-ID: 2046568
Sist endret: 31. januar 2020 21:01
Prosjekt

Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

prosjektleder

Helene Illeris
ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helene Illeris

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Kirstine Riis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ragnhild Näumann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Grimstad kommune
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Gjenbruksmaterialer og bærekraftig didaktikk - En bok om gjenbruk og upcycling i Kunst og håndverk.

Illeris, Helene; Riis, Kirstine; Näumann, Ragnhild. 2019, Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor. USN, UIAVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1