Cristin-prosjekt-ID: 2046576
Sist endret: 31. januar 2020, 22:59

Cristin-prosjekt-ID: 2046576
Sist endret: 31. januar 2020, 22:59
Prosjekt

Videolekser

prosjektleder

Magnus Hontvedt
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Analyse og syntese av lyd og video • Sosiale medier • Digital pedagogikk didaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
93653245
Sted
Magnus Hontvedt

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. januar 2019 Slutt: 2. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videolekser

Populærvitenskapelig sammendrag

I prosjektet prøves FlipGrid ut som ressurs for å skape progresjon i studentenes læreprosess, og også støtte universitetslærerne i deres arbeid med å tilpasse og forberede undervisningen slik at denne møter studentenes ønsker og behov.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet vil vi prøve ut og evaluere bruk av video for formativ vurdering. Formative vurderingsformer er svært sentrale for læring, men kan være utfordrende å realisere. Vi vil argumentere for at video-tilbakemeldinger er et interessant format å utforske, og at video-blogg verktøyet FlipGrid er en aktuell applikasjon for en slik utprøving. I prosjektet prøves FlipGrid ut som ressurs for å skape progresjon i studentenes læreprosess, og også støtte universitetslærerne i deres arbeid med å tilpasse og forberede undervisningen slik at denne møter studentenes ønsker og behov.

Metode

Filmene fra de studentene som samtykker til deltakelse i forskningsoppfølgingen, vil lastes ned og behandles i analyseverktøyet NVivo 12. Metodisk vil forskningsdelen i hovedsak baseres på videoanalyse (Derry, et al., 2009) med en kombinasjon av næranalyse av samtaleutdrag og tematisk koding. Dette vil gi relevante funn for evaluering, forskning og formidling. 

Utstyr

0

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnus Hontvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Morten Oddvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Rakel Rohde Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Video Blogging in Teacher Education How are teacher students employing university-initiated video blogs as social spaces for articulating and enacting academic discourse?​.

Næss, Rakel Rohde; Oddvik, Morten; Hontvedt, Magnus. 2019, NERA 2019 Education in a globalized world. USN, UISVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1