Cristin-prosjekt-ID: 2047017
Sist endret: 3. februar 2020, 15:41

Cristin-prosjekt-ID: 2047017
Sist endret: 3. februar 2020, 15:41
Prosjekt

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study - follow-up 2015-2019

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Idrettsmedisinske fag • Andre helsefag • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Måling av fysisk aktivitet • Barn i barnehage/førskole • Motorisk kontroll • motorikk • Fysisk aktivitet • Overvekt hos barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
57676086
Sted
Eivind Aadland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study - follow-up 2015-2019

Vitenskapelig sammendrag

Physical activity (PA) during early childhood is of great importance for children’s health and development. As PA levels are known to decrease over time in school-aged children and adolescents, the preschool years have been highlighted as a crucial period for establishing adequate levels of PA. However, evidence suggests that many preschoolers, as well as children in primary school, are not sufficiently physically active. Before interventions aiming to increase PA in young children can be initiated, longitudinal research is required to identify factors influencing the development in PA over time, including how PA develops by individual characteristics such as sex, age, weight status/BMI, and fundamental motor skills (FMS). 

The aims of this research project was to investigate longitudinal development in PA and FMS from preschool to primary school, how PA develops by season, and investigate bi-directional, prospective associations between PA and FMS development and PA and BMI.

So far, two research papers is published on this material. The firs one is based on three repeated measurements of PA throughout the baseline year (10 months). Here we found that children were more physically active and less sedentary during spring and summer months when compared to the rest of the year. In the two-year follow-up study, we found that baseline moderate to vigorous PA predicted improved FMS two years later, but baseline FMS did not predict future PA levels.

Metode

This project is a longitudinal study following a subsample of children taking part in the ‘Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study’ (PRESPAS) that was conducted in 2015-2016 (cross-sectional  study). In this follow-up material, a subsample of children (N=376 at baseline) from 20 preschools from the original study was measured each autumn over four years (2016-2019) in addition to the baseline measurements in 2015/2016. All children attended preschool at baseline (baseline age: 2.7-6.5 years). 

The children participated in three repeated measurements of PA at baseline and in one follow-up measurement of PA each autumn for four years (2016-2019). FMS were measured one time at baseline and two times at follow-up (2017 and 2019).

PA was assessed objectively by ActiGraph GT3X+ accelerometers over 14 days for each monitoring period. FMS were evaluated through a test battery inspired by the ‘Test of Gross Motor Development 3’ and the ‘Preschooler Gross Motor Quality Scale’.

Tittel

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study - follow-up 2015-2019

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en oppfølging av kartleggingsstudien "Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study".

Bakgrunnen for oppfølgingsstudien er at vi vet lite om hvordan aktivitetsnivået til barn utvikles fra barnehagealder. Vi har gjennom dette prosjektet fulgt ca 300 barn fra 20 barnehager i Sogn og Fjordane fra de gikk i barnehagen (alder 3-6 år) i barnehageåret 2015/2016 og fire år frem i tid (2019). 

Vi ønsket blandt annet å undersøke hvordan fysisk aktivitetsnivå utvikles over tid og om utviklingen er avhengig av individuelle faktorer, slik som barnas alder, kjønn, motorisk ferdighetsnivå, vektstatus, og med miljøfaktorer slik som sesong.  

Foreløpig er det publisert to forskningsartikler basert på dette materialet. I den første studien ble repeterte målinger av fysisk aktivitett over en periode på 10 måneder benyttet og utvikling i aktivitetsnivå mellom ulike sesonger undersøkt. Vi fant at barna var med fysisk aktive og mindre stillesittende om våren og sommeren sammenliknet med resten av året. Den andre studien var en to-års oppfølging, og resultatene herfra viste at barn i barnehagealder bør være fysisk aktive i høyere intensiteter for å utvikle motoriske ferdigheter, men at motorisk ferdighetsnivå i barnehagealder ikke var relatert til fremtidig fysisk aktivitetsnivå. 

 

Metode

Datainnsamlingen ble gjennomført i barnehageåret 2015-2016 (baseline) og hver høst i fire påfølgende år (2016-2019) (longitudinelle data). Totalt deltok 376 barn (alder ved baseline: 2.7-6.5 år) fra 20 barnehager i oppfølgingsprosjektet. 

For dette utvalget ble fysisk aktivitet målt tre ganger i løpet av barnehageåret 2015-2016 og én gang hver høst frem til 2019. Motoriske ferdigheter ble vurdert én gang på baseline (2015/2016) og to ganger i løpet av follow-up perioden (høst 2017 og 2019).

Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved hjelp av akselerometere (ActiGraph GT3X+) over 14 dager hver registreringsperiode. Motorikk ble vurdert gjennom et testbatteri inspirert av ‘Test of Gross Motor Development 3’ og ‘Preschooler Gross Motor Quality Scale’.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Sigmund Alfred Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Morten Loftesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Ylvisåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kjersti Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Bi-directional prospective associations between objectively measured physical activity and fundamental motor skills in children: a two-year follow-up.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Anderssen, Sigmund Alfred; Johannessen, Kjersti; Aadland, Katrine Nyvoll; Ylvisåker, Einar; Loftesnes, Jan Morten; Aadland, Eivind. 2020, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. NIH, HVLVitenskapelig artikkel

Physical activity among Norwegian preschoolers varies by sex, age, and season.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Anderssen, Sigmund Alfred; Ylvisåker, Einar; Johannessen, Kjersti; Aadland, Eivind. 2019, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. NIH, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2