Cristin-prosjekt-ID: 2047021
Sist endret: 3. februar 2020, 15:07

Cristin-prosjekt-ID: 2047021
Sist endret: 3. februar 2020, 15:07
Prosjekt

Improved management of patients with fibromyalgia: Evaluation of an integrated care model

prosjektleder

Heidi Andersen Zangi
ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.144.000
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2016015

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fibromyalgi • Fysisk aktivitet • Livsmestring

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
93054517
Sted
Heidi Andersen Zangi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improved management of patients with fibromyalgia: Evaluation of an integrated care model

Populærvitenskapelig sammendrag

Fibromyalgi er en diagnose med sammensatt symptombilde og ukjent årsak. I Norge skal pasienter med fibromyalgi behandles i kommunehelsetjenesten. Forskning viser at fysisk aktivitet og kognitive mestringstiltak kan redusere symptombelastning og gi bedre helse for personer med fibromyalgi. Det finnes få etablerte rehabiliteringstilbud for denne gruppen.

Hensikten med dette prosjektet har vært å forbedre behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi gjennom et sammensatt kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud kommunehelsetjenesten. Primært mål har vært å forbedre fibromyalgipasienters helsetilstand gjennom redusert symptombelastning og økt fysisk aktivitet, sekundært å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet.

Personer mellom 20 og 50 år med utbredte muskelsmerter som hadde vart i minimum 3 måneder, som var i jobb, eller ikke hadde vært utenfor arbeidslivet i mer enn to år, ble henvist fra fastlege til undersøkelse hos revmatolog i spesialisthelsetjenesten. Revmatologen avklarte diagnosen utfra internasjonalt anerkjente kriterier og utelukket andre sykdommer. Alle pasienter som fikk diagnosen fibromyalgi, ble tilbudt et tretimers kurs med sykdomsrelatert undervisning og mestringstiltak i spesialisthelsetjenesten. Deretter ble de forespurt om å delta i en randomisert kontrollert studie. Pasienter som samtykket i å delta, ble tilfeldig fordelt (randomisert) til et rehabiliteringsprogram i kommunen (intervensjonsgruppen) eller til å følge de behandlingstiltakene de ellers ville ha fulgt (kontrollgruppen). Rehabiliteringsprogrammet bestod av Livsstyrketrening, et 10-ukers mindfulnessbasert kurs med dokumentert effekt for personer med revmatiske og muskelskjelett-sykdommer, etterfulgt av 12 uker individuelt tilpasset trening på kommunens frisklivssentral. Alle deltakerne i studien besvarte elektroniske spørreskjemaer før oppstart, underveis i studien og 12 måneder etter oppstart.

Datainnsamlingen startet i februar 2017 og ble avsluttet i september 2019.

Metode

Systematisk oversikt og meta-analyse

Randomisert kontrollert studie

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Heidi Andersen Zangi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Trond Haugmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Sella Aarrestad Provan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Kåre Birger Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Mindfulness- and acceptance-based interventions for patients with fibromyalgia - A systematic review and meta-analyses.

Haugmark, Trond; Hagen, Kåre Birger; Smedslund, Geir; Zangi, Heidi Andersen. 2019, PLOS ONE. VID, FHI, DIAKONSYK, UIOVitenskapelig artikkel

Effects of a community-based multicomponent rehabilitation programme for patients with fibromyalgia: protocol for a randomised controlled trial.

Haugmark, Trond; Hagen, Kåre Birger; Provan, Sella Aarrestad; Bærheim, Elisebeth; Zangi, Heidi Andersen. 2018, BMJ Open. VID, REVMA, DIAKONSYK, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2