Cristin-prosjekt-ID: 2047384
Sist endret: 5. februar 2020 10:06

Cristin-prosjekt-ID: 2047384
Sist endret: 5. februar 2020 10:06
Prosjekt

RFFVEST 269292. Nye produkter og metoder som vil redusere begroing og smitterisiko på marine fiskeoppdrettsanlegg

prosjektleder

Trond Einar Isaksen
ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi • Fiskehelse • Molekylærbiologi

Emneord

Havbruk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RFFVEST 269292. Nye produkter og metoder som vil redusere begroing og smitterisiko på marine fiskeoppdrettsanlegg

Populærvitenskapelig sammendrag

Groeproblematikken i havbruksnæringen er kompleks med utfordringer som omfatter økte sjøtemperaturer, etablering av nye groearter og smittereservoar. I denne sammenheng er det særlig mangelfull kunnskap vedrørende groeorganismer som potensielt smittereservoar på marine akvakulturanlegg. I et nylig gjennomført pilotprosjekt ble det prøvd ut nye metoder for påvisning av smittestoff i notgroe. I denne sammenheng ble det også funnet marine amøber som kan representere nye arter. Hovedprosjektet vil videreutvikle metoder og
erfaringer fra dette pilotprosjektet. Nye, effektive analysemetoder og smittemodeller skal dokumentere smitterisiko til notgroe i marine oppdrettsanlegg. Videre vil prosjektet prøve ut nye miljøvennlige biocider som kan brukes som antigroekomponenter i utvikling av nye notimpregneringsprodukter. Disse antigroe produktene skal være spesielt tilpasset groetyper som utgjør smitterisiko for viktige laksefiskpatogener i marine oppdrettsanlegg på Vestlandet, og vil være mer miljøvennlige
enn dagens kobber-baserte antigroe komponenter. Redusert påslag av
groe vil sikre god vanngjennomstrøm og vannkvalitet i oppdrettsmerdene
og samtidig bidra til å redusere smitterisiko på marine oppdrettsanlegg.
Prosjektet vil også teste komponenter som kan brukes i notimpregnering for
uskadeliggjøring av infektive stadier av lakselus. Et slikt produkt vil være et
viktig bidrag til kampen mot lakselus som er et stort problem og utfordring
i norsk laksefiskproduksjon. God fiskehelse er viktig for dyrevelferd og er nødvendig for å sikre fremtidig bærekraftig vekst i matfiskproduksjon på Vestlandet.

Prosjekteier er Steen-Hansen AS og prosjektet blir gjennomført i samarbeid med NORCE, Universitetet i Bergen, ILAB og Cermaq.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trond Einar Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jessica Louise Ray

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Linda Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen industrilaboratorium ved Universitetet i Bergen

Are Nylund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4