Cristin-prosjekt-ID: 2047390
Sist endret: 5. februar 2020, 15:04

Cristin-prosjekt-ID: 2047390
Sist endret: 5. februar 2020, 15:04
Prosjekt

Septic shock and empirical antimicrobial therapy

prosjektleder

Jan Peter William Himmels
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2019 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Septic shock and empirical antimicrobial therapy

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian National Guideline for use of antibiotics in hospitals was published in 2013, and is currently under revision(1). This systematic review will compare effect and safety of antibiotic combination therapy with monotherapy for adult patients with septic shock of unknown pathogen and origin. The results will feed into the developing of recommendations, adjusted to Norwegian conditions, for patients suffering from septic shock. 

Tittel

Hva er effekten av empirisk kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent opprinnelse: en systematisk oversikt.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hva er effekten av empirisk behandling med kombinasjonsbehandling med antibiotika sammenlignet med monoterapi for voksne pasienter med septisk sjokk forårsaket av ukjent patogen og ukjent plassering: en systematisk oversikt. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ble utgitt i 2013, og er nå under revisjon (1). Denne systematiske oversikten skal sammenlikne effekt og sikkerhet av kombinasjonsbehandling med monoterapi for antibiotikabehandling hos voksne pasienter med septisk sjokk. Resultatene vil inngå i arbeidet med å oppdatere anbefalinger, tilpasset norske forhold, for pasienter som lider av septisk sjokk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Peter William Himmels

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Liv Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eva Helene Arentz-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »