Cristin-prosjekt-ID: 2047409
Sist endret: 5. februar 2020, 12:22

Cristin-prosjekt-ID: 2047409
Sist endret: 5. februar 2020, 12:22
Prosjekt

Enhancing trust in government for effective water governance

prosjektleder

Sander Bernardus Goes
ved Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Wageningen University

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Tillit • Vannressurser • Vannressursforvaltning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Enhancing trust in government for effective water governance

Tittel

Dette prosjektet skal bidra til å forberede Europa på å møte utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan mellommenneskelig tillit påvirker tilliten til staten som forvalter av vannressurser.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sander Bernardus Goes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet

Gunn Elin Fedreheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet

Aileen Aseron Espiritu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3