Cristin-prosjekt-ID: 2047644
Sist endret: 15. mai 2020, 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2047644
Sist endret: 15. mai 2020, 14:07
Prosjekt

Fagbibliotek og systematiske oversikter

prosjektleder

Marte Ødegaard
ved Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emneord

fagbibliotek • Medisinsk bibliotek • Systematiske oversikter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fagbibliotek og systematiske oversikter

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har hatt som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag til oppgaver knyttet fagbibliotekets arbeid med sysematiske litteraturoversikter, og å bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte. Prosjektet er finansiert av Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonalbiblioteket, og gikk fra 2017-2020.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo

Therese Skagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hilde Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo

Josephine Jeanette Mikaela Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Librarian co-authored systematic reviews are associated with lower risk of bias compared to systematic reviews with acknowledgement of librarians or no participation by librarians.

Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela; Huurdeman, Hugo Christian; Strømme, Hilde. 2019, Evidence Based Library and Information Practice. UvA, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Systematiske oversikter - nye utfordringer og nye muligheter for fagbiblioteket.

Ødegaard, Marte; Aamodt, Mikaela. 2018, Bob : Bok og bibliotek. UIOFagartikkel
1 - 2 av 2