Cristin-prosjekt-ID: 2047661
Sist endret: 20. september 2021, 08:29

Cristin-prosjekt-ID: 2047661
Sist endret: 20. september 2021, 08:29
Prosjekt

Befolkningsundersøkelser i nord

prosjektleder

Torbjørn Wisløff
ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Befolkningsundersøkelser i nord

Vitenskapelig sammendrag

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) er en tverrfaglig strategisk satsing ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å styrke helsen til kommende generasjoner ved å fremskaffe mer, bedre og raskere kunnskap om helse og levekår i befolkningen.

Gjennom seks forsknings. og innsatsområder skal vi svare ut på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår med særlig fokus på nordområdene. Forsknings- og innsatsområdene forsterker og er avhengige av hverandre, og skal også legge til rette for innovasjon og samarbeid med næringslivet.

Resultatene formidles for å bidra til kunnskap skal kan brukes for å fremme folkehelsen i nordområdene nasjonalt og internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet

Cecilie Lundblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak ved UiT Norges arktiske universitet

Svein Tore Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet

Sten-Are Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak ved UiT Norges arktiske universitet

Esben Evanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »