Cristin-prosjekt-ID: 2047661
Sist endret: 9. februar 2022, 07:45

Cristin-prosjekt-ID: 2047661
Sist endret: 9. februar 2022, 07:45
Prosjekt

Befolkningsundersøkelser i nord

prosjektleder

Torbjørn Wisløff
ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Befolkningsundersøkelser i nord

Vitenskapelig sammendrag

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) er en tverrfaglig strategisk satsing ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å styrke helsen til kommende generasjoner ved å fremskaffe mer, bedre og raskere kunnskap om helse og levekår i befolkningen.

Gjennom seks forsknings. og innsatsområder skal vi svare ut på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår med særlig fokus på nordområdene. Forsknings- og innsatsområdene forsterker og er avhengige av hverandre, og skal også legge til rette for innovasjon og samarbeid med næringslivet.

Resultatene formidles for å bidra til kunnskap skal kan brukes for å fremme folkehelsen i nordområdene nasjonalt og internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet

Cecilie Lundblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak ved UiT Norges arktiske universitet

Svein Tore Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet

Sten-Are Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak ved UiT Norges arktiske universitet

Esben Evanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Longitudinal changes in concentrations of persistent organic pollutants (1986–2016) and their associations with type 2 diabetes mellitus.

Charles, Dolley; Berg, Vivian; Nøst, Therese Haugdahl; Bergdahl, Ingvar A.; Huber, Sandra; Ayotte, Pierre; Wilsgaard, Tom; Averina, Maria; Sandanger, Torkjel M; Rylander, Charlotta. 2022, Environmental Research. NILU, UIT, UNN, INSPQ, UL, NTNU, UMUVitenskapelig artikkel

Pre- and post-diagnostic blood profiles of chlorinated persistent organic pollutants and metabolic markers in type 2 diabetes mellitus cases and controls; a pilot study.

Berg, Vivian; Charles, Dolley; Bergdahl, Ingvar A.; Nøst, Therese Haugdahl; Sandanger, Torkjel M; Tornevi, Andreas; Huber, Sandra; Fuskevåg, Ole Martin; Rylander, Charlotta. 2021, Environmental Research. UIT, UNN, UMUVitenskapelig artikkel

Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic: Development and Usability Study.

Henriksen, André; Johannessen, Erlend; Hartvigsen, Gunnar; Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter. 2021, JMIR Public Health and Surveillance. UITVitenskapelig artikkel

Exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and dyslipidemia, hypertension and obesity in adolescents : the Fit Futures study.

Averina, Maria; Brox, Jan; Huber, Sandra; Furberg, Anne-Sofie. 2021, Environmental Research. UIT, UNN, HIMVitenskapelig artikkel

Woes of The Practicing Omics Researchers.

Holsbø, Einar; Møllersen, Kajsa. 2020, Universitetsforlaget. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »