Cristin-prosjekt-ID: 2047867
Sist endret: 7. september 2020 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 2047867
Sist endret: 7. september 2020 12:50
Prosjekt

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

prosjektleder

Eugene Guribye
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295980

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Samskaping

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
95161674
Sted
Eugene Guribye

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Populærvitenskapelig sammendrag

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette ønsker
forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører å finne ut av i
forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping.
De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på
velferdsutfordringer i de nordiske landene. I Danmark snakker man om
"Kommune 3.0", der kommunene skal bli flinkere til å tilrettelegge for aktivt
medborgerskap der innbyggerne tar en større rolle i velferdsproduksjonen.
Begreper som "den kjærlige kommune" viser at danskene tar dette på alvor.
Men i både Danmark og Norge har man i første omgang vært opptatt av
å finne modeller for hvordan frivillige organisasjoner og det offentlige kan
samarbeide. Samtidig finner forskere tegn på at de frivillige selv er på vift,
langt mindre trofaste mot de frivillige organisasjonene, og mer opptatt av
Side: 11
Søknadsnummer: ES644833 Prosjektnummer: 295980 - FORKOMMUNE
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Modeller for medborgersamskaping
å finne frivillige aktiviteter som passer for seg selv. Skal man legge til rette
for aktivt medborgerskap i befolkningen, holder det altså ikke lenger å gå
gjennom de frivillige organisasjonene.
Nå går Arendal, Steinkjer, Levanger, Oslo, Voss, Aarhus og Sønderborg
kommune sammen med Friskus og Norges Frivilligsentraler for å nærme
seg innbyggerne på nye måter. "Vi ønsker å utforske og teste ut nye fysiske
og digitale møteplasser og former for medvirkning, nye måter å fremme
engasjement på, finne ut hva slags kompetanse man trenger i kommunene
for å klare dette, og undersøke hva slags rolle frivilligsentraler og sosiale
entreprenører kan ta i dette arbeidet", sier prosjektleder Eugene Guribye i
NORCE. Hans forskningskollegaer i Høgskolen på Vestlandet, Senter for
omsorgsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, og MarselisborgCentret
skal samle inn erfaringer i de syv kommunene de neste årene. Samtidig
former man et læringsnettverk på tvers av alle aktørene i prosjektet. "Vi skal
drive samskaping internt i prosjektet også", fremhever Guribye. "Det blir en
spennende tid".

Vitenskapelig sammendrag

Den overordnete ideen er å utvikle modeller for samskaping mellom
kommuner og innbyggere for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et
langsiktig perspektiv. Myndighetene har rettet fokus mot sivilsamfunnets
rolle i samskaping med det offentlige, og det har vært kunnskaps- og
metodeutvikling relatert til samskaping mellom det offentlige og frivillige
organisasjoner. Innovasjonen i dette prosjektet er å ta dette et skritt videre
og utvikle medborgerskap gjennom redskap og metodikker for samskaping
mellom kommunen og de enkelte innbyggerne. Dette gjelder viktige
lokalsamfunnsressurser i form av både den store gruppen av ad-hoc frivillige
utenfor organisasjonene, og grupper som tradisjonelt er underrepresentert
i frivillighet. Det vil etableres et læringsnettverk bestående av 5 norske
og 2 danske kommuner, 6 forskningsmiljøer, Norges Frivilligsentraler
og den teknologiske samskapingsinnovatøren Friskus AS. Det vil være
arbeidspakker på tvers av kommunene; én med fokus på frivilligsentralene;
og én som vil fasilitere samarbeid på tvers av samtlige partnere gjennom
kreative workshops, erfaringsutveksling, læringsnettverk, bilaterale møter,
diskusjon av forskningsfunn, kompetanseutviklingsprogram og utvikling av
overførbare modeller for medborgersamskaping. Sentrale problemstillinger
er: 1) Hvordan kan man etablere bredt inkluderende møteplasser og
kommunikasjonssystemer som fasiliterer medborgersamskaping?
2) Hvordan kan man skape medvirkningsprosesser der innbyggeres
ressurser og kunnskap trekkes inn på et tidligere tidspunkt? 3) Hvordan
kan man fremme engasjement og motivasjon til samskaping og aktivt
medborgerskap hos et bredt lag av innbyggerne? 4) Hva slags rolle
kan frivilligsentralene ha i slike samskapingsprosesser? 5) Hva slags
medarbeider- og ledelseskompetanse er det behov for i kommunene for å
fasilitere samskaping med innbyggere? Modellene som utvikles skal danne
grunnlag for medborgersamskaping som en grunnleggende tilnærming i
kommunen(e)s arbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eugene Guribye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Lisbeth Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Dina Von Heimburg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS

Per Gunnar Disch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Agder

Ivar Eimhjellen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »