Cristin-prosjekt-ID: 2048735
Sist endret: 13. februar 2020 12:21

Cristin-prosjekt-ID: 2048735
Sist endret: 13. februar 2020 12:21
Prosjekt

Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.

prosjektleder

Merete Røthing
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. oktober 2019 Slutt: 21. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Røthing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Randi Elisabeth Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF

Ellen Johanne Svendsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stord
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kristin Ådnøy Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund
1 - 4 av 4