Cristin-prosjekt-ID: 2048770
Sist endret: 12. februar 2020, 12:38

Cristin-prosjekt-ID: 2048770
Sist endret: 12. februar 2020, 12:38
Prosjekt

Drivers of regional economic restructuring: Actors, institutions and policy

prosjektleder

Stig-Erik Jakobsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Innovasjon • Innovasjonssystemer • Klynger • Grønn innovasjon • Digital innovasjon • Regional omstilling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drivers of regional economic restructuring: Actors, institutions and policy

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig-Erik Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Kjersti V. Meland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tatiana Aleksandrovna Iakovleva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved UiS ved Universitetet i Stavanger

Rune Dahl Fitjar

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Handelshøgskolen ved UiS ved Universitetet i Stavanger
1 - 4 av 4