Cristin-prosjekt-ID: 2049580
Sist endret: 17. februar 2020, 12:06

Cristin-prosjekt-ID: 2049580
Sist endret: 17. februar 2020, 12:06
Prosjekt

1. Killing pain? Use of analgesic, sedative and anxiolytic medication and the development of psychiatric illness in adolescents

prosjektleder

Synne Øien Stensland
ved Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.375.000
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2020059

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emneord

Kronisk sykdom • Barn og ungdom • Vold • Psykisk helse / mental helse • Muskelskjelettsmerter • Smertestillende medikamenter • Hodepine

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Nevrologisk
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2020 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

1. Killing pain? Use of analgesic, sedative and anxiolytic medication and the development of psychiatric illness in adolescents

prosjektdeltakere

prosjektleder

Synne Øien Stensland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kjersti Storheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3