Cristin-prosjekt-ID: 2049592
Sist endret: 17. februar 2020, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 2049592
Sist endret: 17. februar 2020, 13:52
Prosjekt

Vektstabilisering blant barn og unge

prosjektleder

Hilde Helene Holte
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Helsedirektoratet
  Prosjektkode: RL 033

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Overvekt • Overvekt hos barn • Sykelig overvekt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. juli 2019 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vektstabilisering blant barn og unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Om lag 14 % av barn og ungdom i Norge har overvekt eller fedme. Verdens helse­organi­sasjon utpeker overvekt og fedme til en av de mest alvorlige helsetrusler i vår tid, fordi overvekt har avgjørende innvirkning på kroniske tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes og muskelskjelettlidelser. Behandling av barn og ung­dom som allerede har utviklet fedme er nød­vendig for å hindre utvikling av sykdom. Det finnes effektive tiltak, men det er godt doku­men­tert at svært mange øker vekten igjen etter avsluttet behandling. Vi vil i denne systematiske oversikten identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge (< 18 år) som (allerede) har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

Tittel

Weight maintaince after a weight reduction program for children and adolescence

Populærvitenskapelig sammendrag

Approximately 14% of children and adolescents in Norway are overweight or obese. The World Health Organization points out that overweight and obesity are one of the biggest health challenges of our time because it has crucial influence on chronic conditions like coronary heart disease, diabetes and musculoskeletal disorders. Treatment of young people with obesity is necessary to prevent future illness. There are effective interventions available, however, it is well documented that many gain weight after treatment. We will identify and summarize studies where children and adolescents (< 18 years old) who have participated in a program for reduction of weight, afterwards participate in a program to stabilize the new weight.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Helene Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Rønnaug Ødegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ane Sofie Kokkvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »