Cristin-prosjekt-ID: 2051001
Sist endret: 24. februar 2020 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 2051001
Sist endret: 24. februar 2020 14:56
Prosjekt

Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

prosjektleder

Halvor Melbye Hanisch
ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256646/H10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid • Sosiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Tittel

Sites of Access: Entry opportunities into employment for people with disabilities

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning om inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede har ofte fokusert på barrierer. Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» snur dette fokuset, og har i stedet som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes.

Metode

Prosjektet benytter seg av både kvantitative (registerdata) og kvalitative metoder (intervjudata). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Halvor Melbye Hanisch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Koren Solvang

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Arne Tufte

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tone Alm Andreassen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Jannike Gottschalk Ballo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education.

Ballo, Jannike Gottschalk. 2019, Work, Employment and Society. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1