Cristin-prosjekt-ID: 2051163
Sist endret: 28. februar 2020, 13:24

Cristin-prosjekt-ID: 2051163
Sist endret: 28. februar 2020, 13:24
Prosjekt

Utvikling av fasilitatorkompetanse

prosjektleder

Klas Karlgren
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
90851305
Sted
Tone Johnsgaard

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2020 Slutt: 1. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av fasilitatorkompetanse

Vitenskapelig sammendrag

Som første ledd i prosjektet inngår oversettelse og krysskulturell tilpassning av instrumentet «the Debriefing Assessment for Simulation in Healthcare (DASH). Å lede en debriefing er en ferdighet som må læres, og som en kan bli bedre på ved trening og feedback. DASH er et instrument som er utviklet for å veilede vurdering og gi tilbakemelding på fasilitators utøvelse av debriefing.  

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Klas Karlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Johnsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Hegg Reime

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Michael André Helnes Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Richard Monroe Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 5 av 5