Cristin-prosjekt-ID: 2051343
Sist endret: 26. februar 2020, 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 2051343
Sist endret: 26. februar 2020, 09:54
Prosjekt

Politibaserte tiltak for forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering blant unge: Prosjektplan

prosjektleder

Lars Jørun Langøien
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2019 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politibaserte tiltak for forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering blant unge: Prosjektplan

Populærvitenskapelig sammendrag

Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk juni 2019 i oppdrag fra Politidirektoratet (POD) å utføre en systematisk oversikt om effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak hvor politiet er involvert, rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom. Unge utgjør den største andelen siktene i Norge, og det er en økning i seksuallovbrudd blant unge. Radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke veldig utbredt, men konsekvensene av voldelige aksjoner med utspring i radikalisering og ekstreme ideologier kan være store. Forebygging av ungdomskriminalitet ansees dermed som svært viktig. Kriminalitetsforebygging skal i tillegg være politiets primærstrategi. Dette prosjektet søker å styrke kunnskapsgrunnlaget for politiets forebyggingstiltak.

Tittel

Police based interventions to prevent sexual offending and radicalisation.

Populærvitenskapelig sammendrag

In June 2019 the Department of Reviews and Health Technology Assessments at the Norwegian Institute of Public Health was commissioned by the National Police Directorate to conduct a systematic review of the effects of crime-prevention interventions that involve the police, specifically targeting sexual offending and radicalisation among youth. Youth comprise the majority of the criminally accused in Norway, and there has been an increase in sexual offending among youth. Radicalisation and violent extremism are not particularly widespread, but the consequences of violent actions rooted in radicalisation and extreme ideologies can be extensive. Prevention of youth offending is thus seen as important. In addition, crime prevention is a central strategy of police work. This project aims to strengthen the knowledge base for effective crime prevention by the police.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gunn Eva Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Nora Blaasvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »