Cristin-prosjekt-ID: 2051731
Sist endret: 28. februar 2020, 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 2051731
Sist endret: 28. februar 2020, 13:03
Prosjekt

Fysisk aktivitet i praksis- erfaringar frå fysisk aktivitet i praksis som førebyggande og behandlande tiltak for pasientar innan rus og psykiatri

prosjektleder

Terese Bjordal
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. mars 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet i praksis- erfaringar frå fysisk aktivitet i praksis som førebyggande og behandlande tiltak for pasientar innan rus og psykiatri

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terese Bjordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Inger Johanne Berge Walsvik

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høyanger kommune
Aktiv cristin-person

Anne Marie Sandvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3