Cristin-prosjekt-ID: 2051869
Sist endret: 22. mars 2020, 17:07

Cristin-prosjekt-ID: 2051869
Sist endret: 22. mars 2020, 17:07
Prosjekt

Hva spiller mest inn på skoleprestasjoner?

prosjektleder

Rune Johan Krumsvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. februar 2020 Slutt: 18. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva spiller mest inn på skoleprestasjoner?

Vitenskapelig sammendrag

Denne antologien vil belyse skoleprestasjoner fra forskjellige perspektiv og fra ulike tematiske innganger. 11 forfattere adresserer bokens hovedtema på ulike måter og boken vil belyse både kjønnsmessige likheter/ulikheter omkring skoleprestasjoner, hva skolebidraget har å si for skoleprestasjoner, samt hvordan sosio-økonomiske variabler spiller inn. Hensikten er ikke at boken skal komme med en entydig forklaring på skoleprestasjoner, men heller å løfte frem noen ansatser til forståelsesrammer innen dette komplekse feltet. Dette synes spesielt viktig, da den nye NOU-en Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (KD 2019) finner at dagens kunnskapssystem er utilstrekkelig, og at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vite om dagens grunnopplæring fungerer skikkelig. Men dette synet blir også utfordret og boken tar høyde for at det er ulike diskurser innenfor dette området. Boken retter derfor søkelys på om man både må se biologiske og sosiokulturelle faktorer i et mer komplementært perspektiv for å forstå hva som spiller mest inn når man snakker om skoleprestasjoner.​

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rune Johan Krumsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Runa Brandal Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Thea Bertnes Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Kirsti Malterud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sara Marie Jorunn Seehuus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »