Cristin-prosjekt-ID: 2051993
Sist endret: 1. mars 2020, 21:34

Cristin-prosjekt-ID: 2051993
Sist endret: 1. mars 2020, 21:34
Prosjekt

Inclusive Mathematics Teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment (IMaT)

prosjektleder

Yvette Solomon
ved Manchester Metropolitan University

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287132

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Allmennpedagogikk • Fagdidaktikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Tilpasset opplæring • Kommunikasjon og læring matematikkdidaktikk • Inkluderende undervisning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inclusive Mathematics Teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment (IMaT)

Populærvitenskapelig sammendrag

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på problemløsning og resonnering. Denne endringen innebærer at elever vil ha større behov for å utvikle relasjonell forståelse i matematikk heller enn å være regelbundne. En inkludering av alle elever, og et fokus på utvikling av deres relasjonelle matematiske forståelse, gir nye utfordringer for lærere og et behov for å utvikle nye strategier for undervisningen i matematikk.

IMaT-prosjektet adresserer behovet for å gjøre matematikkundervisningen mer
inkluderende ved å:

 • Gjennomføre surveyundersøkelser på skoler i hele Norge for å finne ut hvordan undervisningen i matematikk organiseres, og se på hvilken virkning ulike strategier har for elevenes læringsutbytte;
 • Gjennomføre surveyundersøkelser og intervjustudier av skoleledere, lærere og elever for å få mer kunnskap om deres erfaring med matematikkundervisning;
 • Studere matematikkundervisningen i klasserom fra utvalgte skoler for å forstå læreres undervisningspraksis og hvordan elever engasjerer seg i matematikk;
 • Utvikle og evaluere en intervensjon basert på realistisk matematikk undervisning (Realistic Mathematics Education), kjent for sin positive innvirkning på læringsutbytte og engasjement på tvers av alder og faglig nivå.

Prosjektet er organisert i fem delprosjekter, og involverer et team bestående av sosiologer, matematikkdidaktikere, lærerutdanningsdesignere og pedagogikkforskere. En viktig del av prosjektet er samarbeid med praksisfeltet på alle nivåer for å utvikle resultater som er bærekraftige også utover prosjektets levetid.

Vitenskapelig sammendrag

This project aims to strengthen mathematics teaching in Norwegian primary and lower secondary schools, with the specific objective of enhancing problem solving and reasoning skills in students at all levels of attainment, and from all backgrounds. Inclusion through adapted education, designed to meet individual learners’ needs, is a priority in Norway, but national patterns of attainment and international test results suggest that many students do not reach their full potential in mathematics. While various initiatives have been implemented in order to address this situation and to raise attainment in all students, their nature and impact is unclear, and teachers largely continue to use traditional modes of teaching.  In the context of a new curriculum emphasis on problem solving and reasoning, and the levels of conceptual understanding that this demands, we need to develop new pedagogic approaches that both challenge and include all students.

The IMaT project addresses the need to make mathematics teaching in Norway more inclusive by:

 • Surveying schools across Norway to find out more about how they organise education in mathematics, and the impact of different strategies on student outcomes;
 • Surveying and interviewing school leaders, teachers and students to find out about their experience of mathematics teaching;
 • Working with a group of schools and municipalities to understand their processes of decision-making about how teaching is organised;
 • Looking closely at classrooms in those schools to understand teachers’ practice, and how students engage with mathematics;
 • Developing and evaluating an intervention based on Realistic Mathematics Education, known for its positive impact on attainment and engagement across the range of ages and abilities.

Aware of the potential barriers to innovation and change presented by management and systemic constraints, we will interact with teachers, school managers and municipalities in our study of the current practices and challenges of adapted education in mathematics at both school and classroom levels. We will actively engage with them in the design and implementation of a sustainable professional development programme towards inclusive mathematics teaching, based on established work in curriculum and pedagogy across the project team, and drawing on Realistic Mathematics Education approaches.

The project will collect data over a period of two and a half years, focusing on practice in grades 5-10.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yvette Solomon

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Manchester Metropolitan University
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Bodil Kleve

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeta Iuliana Eriksen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

James Gray

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Annette Hessen Bjerke

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »