Cristin-prosjekt-ID: 2051996
Sist endret: 1. mars 2020, 19:31

Cristin-prosjekt-ID: 2051996
Sist endret: 1. mars 2020, 19:31
Prosjekt

ACTOM, Act on offshore monitoring

prosjektleder

Guttorm Alendal
ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematisk modellering og numeriske metoder • Rettsvitenskap • Geofag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ACTOM, Act on offshore monitoring

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guttorm Alendal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Dorothy Jane Dankel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Anna Oleynik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen

Abdirahman Omar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »