Cristin-prosjekt-ID: 2052309
Sist endret: 3. mai 2021, 18:15

Cristin-prosjekt-ID: 2052309
Sist endret: 3. mai 2021, 18:15
Prosjekt

Korleis kan helsetenesta best ivareta og følgje opp heimebuande eldre som lever med store og samansette behov?

prosjektleder

Jorunn Drageset
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fenomenologi • Hjemmesykepleie • Eldre mennesker • Kvalitativ metode

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 90968253
Sted
Bente Egge Søvde

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. mars 2018 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Korleis kan helsetenesta best ivareta og følgje opp heimebuande eldre som lever med store og samansette behov?

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi veit at det blir fleire eldre, og vi veit ein del om at kapasiteten til helsetenestene er begrensa. Nesten halvparten av helsehjelpa vert gitt av dei pårørande. Eldre med skrøpeleg helse er ein av taparane når helseressursane vert fordelt. I dette prosjektet vil vi finne ut meir om korleis ein kan legge kvardagen betre til rette for at eldre kan leve ut livet sitt heime.

Svaret på dette tenkjer vi kan finnast hos dei som lever med fenomenet. Difor intervjuar vi eldre som lever med skrøpeleg helse og deira pårørande.

Kvalitativ forsking handlar mykje om å prøve å forstå fenomena utifrå erfaringane til dei som lever med dei. I intervjua søkjer vi å forstå kva erfaringar dei eldre har med å bu og få helsehjelp heime, og kva som står på spel for den enkelte. Mange eldre opplever begrensingar i livet dei har sett føre seg at dei skal leve. Det kan skuldast smerter, problem med å gå på eiga hand, eller at dei ikkje lenger har nokon å gå til. Kva er det som er viktig for dei, og kva er mindre viktig? Kva treng dei pårørande av hjelp og støtte? Og klarar helsepersonell å hjelpe begge partar? Dette er nokre av spørsmåla vi søkjer å finne svar på i dette forskingsprosjektet. 

Vitenskapelig sammendrag

Det overordna målet med studien er å utvikle ny kunnskap kring omsorg for heimebuande eldre med store og samansette behov relatert til frailty syndromet.

Metode

Kvalitativ metode med individuelle intervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Bente Egge Søvde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Anne Marie Sandvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Eli Natvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Maj-Britt Råholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

In the borderland of the body- how home dwelling older people experience frailty.

Søvde, Bente Egge; Sandvoll, Anne Marie; Natvik, Eli; Drageset, Jorunn. 2021, Scandinavian Journal of Caring Sciences. HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1