Cristin-prosjekt-ID: 2052830
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 14:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052830
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 14:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykometriske egenskaper av helsestatusspørreskjema i en prostatakreftkohort

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 94540

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykometriske egenskaper av helsestatusspørreskjema i en prostatakreftkohort

Populærvitenskapelig sammendrag

Prostatakreft er den vanligste kreften blant menn, og representerer 28% av alle kreftformer i Norge. Aktiv behandling av prostatakreft rapporteres å forårsake uønskede langtidsbivirkninger som hovedsakelig er knyttet til urinal, tarm og seksuell dysfunksjon, noe som har en betydelig påvirkning av pasientens livskvalitet. EQ5D er et mye brukt, preferansebasert, generisk instrument for å vurdere helsetilstand. Det består av fem elementer som måler henholdsvis mobilitet, egenomsorg, vanlige aktiviteter, smerter / ubehag og angst / depresjon, hvorav ingen direkte måler bivirkningene gitt ovenfor. Målet med studien er å studere hvorvidt EQ5D-5Ls sensitivitet for endring i helsetilstand hos prostatakreftpasienter identifisert gjennom Kreftregisteret. Endringen vil bli vurdert over en periode der en slik endring forventes, dvs. før og ett år etter behandling. Disse data vil bli sammenlignet med responsen til sykdomsspesifikke instrumenter som antas å være spesielt følsomme for endring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kyrre Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kjersti Oterhals

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ylva Gjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Jorunn Kirkeleit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »