Cristin-prosjekt-ID: 2052879
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052879
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbedret risikoklassifisering av tidlige stadier av brystkreft

prosjektleder

Therese Sørlie
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/657

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedret risikoklassifisering av tidlige stadier av brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil bidra til bedre og mer persontilpasset behandling av denne pasientgruppen, og vil etter all sannsynlighet redusere unødvendig behandling av kvinner med ufarlige svulster. Vi vil analysere vevsprøver fra duktalt karsinom in situ (DCIS), som kan være et forstadie til brystkreft. Pasienter som diagnostiseres med DCIS har noe økt risiko for brystkreft. Ved bruk av molekylærbiologiske metoder ønsker vi å øke forståselsen av hvordan brystkreft utvikles, samt finne markører for hvilke DCIS som har liten risiko for å utvikles videre til kreft. Allerede innsamlede vevsprøver fra DCIS-pasienter deltagende i studien "Tematisk forskningsområde for brystkreft" (REK 2016/433) vil bli analysert for å kartlegge molekylære endringer på DNA-, RNA- og proteinnivå. Dette vil gi oss mulighet til å finne markører som kan forutsi hvilke forstadier som vil utvikle seg videre til mer aggressiv kreftsykdom, men også hvilke svulster som er ufarlige og ikke vil gi ytterlige sykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Therese Sørlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tonje Gulbrandsen Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Margit Riis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helga Bergholtz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole Christian Lingjærde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »