Cristin-prosjekt-ID: 2052897
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052897
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av føflekkreft med nivolumab eller placebo, for å forhindre t

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 32154

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. november 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av føflekkreft med nivolumab eller placebo, for å forhindre t

Populærvitenskapelig sammendrag

Deltagere operert for malignt melanom, stadie IIB og IICuten påviselig sykdom vil bli behandlet med nivolumab eller placebo over 12 måneder. Man ønsker å vist at behandlingen sammenlignet med placebo viser bedre effekt med hensyn på progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse. Det er for tiden et udekket behov for effektiv adjuvant behandling av pasienter med malignt melanom i stadium IIB og IIC. Melanom i pasienter yngre enn 20 år utgjør 1-4% av tilfellene, og er den nest vanligste "voksen-type" kreft i denne populasjonen. Studien åpner derfor for inklusjon av deltagere ned til 12 år. Resultater fra denne studien vil bidra til å definere nivolumab som adjuvant immunterapi i pasienter med kutan melanom i stadie IIB og IIC

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Louay Garbaret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Oddbjørn Oddbjørn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3