Cristin-prosjekt-ID: 2052899
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052899
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kroppsbilde og kroppspress i studiehverdagen

prosjektleder

Jorunn Sundgot-Borgen
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 33532

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. januar 2020 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsbilde og kroppspress i studiehverdagen

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om kroppsopplevelse blant norske studenter, samt avdekke eventuelle forskjeller mellom studieretninger. Denne kunnskapen er helt sentral for å kunne vurdere om det er behov for tiltak inn i studentenes hverdag for å sikre helsen til norske studenter. Igjennom et tverrsnittsdesign med bruk av et nettbasert spørreskjema, vil studien kunne besvare forskningsspørsmålene relatert til hvordan kroppsbilde norske studenter har, i hvilken grad kroppspress er et sterkt fenomen som preger studentenes helse og hverdag, og om det er slik at studenter som eksponeres for et helse- og kroppsfokusert studiemiljø rapporterer et annet kroppsbilde og annen grad av kroppspress sammenlignet med andre studenter. Spørsmålene blir besvart ved at studenter fra ulike deler av landet frivillig besvarer en spørreskjemapakke som inneholder validerte målemetoder for å måle grad av negativt og positivt kroppsbilde, samt nyutviklede spørsmål om opplevelsen av kroppspress.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Sundgot-Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Christine Sundgot-Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Monica Klungland Torstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Jorunn Sundgot-Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Kethe Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »