Cristin-prosjekt-ID: 2052921
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052921
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasienter med vaskulære malformasjoner: En longitudinell kohort studie.

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 33673

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 1. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienter med vaskulære malformasjoner: En longitudinell kohort studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Vaskulære malformasjoner er misdannelser i blod- eller lymfekar kar som kan finnes i alle deler av kroppen. Man antar at ca 1% av befolkningen har slike misdannelser som kan gi ulike typer av plager, men hyppigst smerter. Vi har liten kunnskap om hvordan det går med pasientene på lang sikt. Fra 2011 har vi inkludert pasienter med vaskulære malformasjoner henvist til Rikshospitalet i en livskvalitetstudie (REK 2011/600). Dette gjelder både behandlede og ubehandlede pasienter, inklusjon pågår fremdeles. Vi ønsker nå å gjøre en oppfølgingsstudie av pasientene som er inkludert i denne studien, med vurdering av livskvalitet etter minst 5 år. Livskvalitet skal måles med SF-36 spørreskjema som beskriver livskvalitet i 8 ulike domener. Vi vil kartlegge evt. endringer i livskvalitet hos disse pasientene. Dessuten ønsker vi ved hjelp av spørreskjema å belyse årsaker til at pasienter med økte symptomer evt. ikke har blitt henvist til ny behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eric Dorenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rune Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sigurd Berger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4