Cristin-prosjekt-ID: 2052930
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052930
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 20:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

PROSPOS - Prospektiv studie av parkinsonisme i Oslo

prosjektleder

Lasse Pihlstrøm
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 30552

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2039

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PROSPOS - Prospektiv studie av parkinsonisme i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Parkinsons sykdom og beslektede hjernesykdommer (atypisk parkinsonisme) kjennetegnes av stivhet, skjelving og langsomme bevegelser, samt en rekke ikke-motoriske symtomer, inkludert demens. Disse tilstandene er alvorlige og progredierende, og vi har ingen effektiv behandling som kan stoppe eller bremse sykdomsutviklingen. Dette forskningsprosjektet har som mål å kaste nytt lys over sykdomsmekanismene ved parkinsonisme og faktorene som bestemmer symptomutforming og forløp hos den enkelte pasient. Vi vil følge minst 300 pasienter over tid med kliniske undersøkelser og spørreskjema og analysere statistiske sammenhenger med et bredt utvalg av genetiske, billeddiagnostiske og biokjemiske tester, også kalt biomarkører. Prosjektet vil løpende tilpasses kunnskapsfronten i forskningsfeltet, og internasjonalt samarbeid vil være sentralt. Resultatene vil kunne bidra til nye verktøy for tidlig diagnose og persontilpasset pasientomsorg, og gi innsikt som er viktig i utvikling av ny behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lasse Pihlstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon-Anders Tunold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Maren Stolp Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mathias Toft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Lise Mero

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »