Cristin-prosjekt-ID: 2052945
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052945
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS pasienter i kommunene

prosjektleder

Tao Dong
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 33335

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS pasienter i kommunene

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektideens opprinnelse kom som følge av høy KOLS-sykelighet og dødelighet i Norge. Hovedmålet er å utvikle en omfattende strategi for effektiv oppfølging og oppsamling av informasjon om KOLS-pasienter i flere norske kommuner (Horten, Moss, Skien, Nedre Eiker, Rygge). 84 KOLS-pasienter (med forskjellig alvorlighetsgrad) og en kontrollgruppe med 30 friske personer kan studeres. Salivaprøver og spørreskjemaer skal brukes for å studere sykdommen og for å utarbeide en passende metode for KOLS-oppfølging, og for å studere livskvaliteten til disse pasientene. Salivaprøver skal benyttes for å studere korrelasjon mellom biomarkørkonsentrasjon og kliniske data som lungefunksjonsindekser, røykestatus, BMI for pasienten. Deltakelse i prosjektet er samtykkebasert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tao Dong

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Annett Arntzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Simão Santos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jens B. Grøgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristian Krogshus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Moss kommune
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »