Cristin-prosjekt-ID: 2052951
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052951
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 20:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Molekylær diagnostikk ved akutte luftveisinfeksjoner - konsekvenser for behandling og antibiotikaveiledning: en pragmatisk randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Harleen Grewal
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 31935

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molekylær diagnostikk ved akutte luftveisinfeksjoner - konsekvenser for behandling og antibiotikaveiledning: en pragmatisk randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får pasienten først et bredspektret antibiotikum. Det er først når resultatene fra mikrobiologiske undersøkelser foreligger at behandlingen vil kunne skreddersys til smittestoffet. Mikrobiologiske undersøkelser kan ta opptil 48 timer å utføre, og derfor vil behandlingen i de første kritiske timene etter diagnose kunne bli utilstrekkelig og endatil feil. Ultra-rask og presis molekylærdiagnostikk som kan fininnstille bruken av antibiotika alt på diagnosetidspunktet vil derfor gagne pasienten, og i tillegg vil det kunne redusere utviklingen av resistens mot antibiotika. Vi vil også undersøke om hurtigdiagnostikk bidrar til bedre pasientbehandling ved å måle innvirkning på den enkelte pasients fysiske kapasitet, ernæringsstatus og annen sykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harleen Grewal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Dagfinn Lunde Markussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3