Cristin-prosjekt-ID: 2052952
Registrert av: REK Sist endret: 1. oktober 2021, 14:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052952
Registrert av: REK Sist endret: 1. oktober 2021, 14:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

V937-011: En studie med V937 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene ved føflekkreft med spredning

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 30693

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. desember 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

V937-011: En studie med V937 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene ved føflekkreft med spredning

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fase II randomisert åpen studie med intravenøs eller intratumoral administrering av V937 i kombinasjon med pembrolizumab, versus pembrolizumab gitt alene for pasienter med indikasjonen ondartet føflekkreft (malingt melanom) med spredning i stadium III eller IV. Hovedhensikten er å evaluere effekten målt ved objektiv respons (ORR (komplett eller delvis respons)), og hypotesen er at kombinasjonsterapien enten den er gitt intravenøst eller intratumoralt i kombinasjon med pembrolizumab er bedre enn når pembrolizumab gis alene. Føflekkreft med spredning gir betydelig sykelighet og 10-års overlevelse er ventet å være på 20–30 %, og pasientene har den alvorligste formen for hudkreft. Standard behandling for denne pasientgruppen er pembrolizumab, og det anses å være et betydelig behov for at det utvikles terapeutiske midler som kan forbedre målgruppens prognose. I denne studien er det planlagt 135 deltakere på verdensbasis, og det er planlagt at 5 pasienter deltar fra Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1