Cristin-prosjekt-ID: 2052981
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052981
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

INNODIA

prosjektleder

Knut Dahl-Jørgenen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1241

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INNODIA

Populærvitenskapelig sammendrag

Type 1 diabetes (T1D) er en meget alvorlig kronisk sykdom med invalidiserende senkomplikasjoner og for tidlig død. Årsaken og sykdomsmekanismene er ikke kjent og det finnes ingen tilgjengelig forebyggende behandling. INNODIA-konsortiet består av 33 partnere, inkludert 26 akademiske institusjoner, 4 legemiddelindustriforeninger (EFPIA), og 2 pasientorganisasjoner. 36 millioner euro ble i 2016 bevilget av European Union Innovative Medicines Initiative (IMI2). INNODIA har som mål å forhindre utviklingen av T1D, gjennom å utvikle en europeisk infrastruktur for rekruttering, detaljert klinisk fenotyping og prøvetakning av en stor kohort med nylig diagnostiserte pasienter med T1D og førstegrads slektninger til pasienter med T1D uten diabetes. Totalt skal 1500 nyoppdagede (100 i Norge) og 3000 slektninger (400 i Norge) bli inkludert. Konsortiet vil så invitere til kliniske legemiddelstudier for forebygging av T1D hos slektningene og bevaring av insulinproduksjonen hos pasientene med

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Dahl-Jørgenen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Geir Joner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torild Skrivarhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristin Namtvedt Tuv

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4