Cristin-prosjekt-ID: 2052987
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 18:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2052987
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 18:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

MDMA-assistert psykoterapi for behandling av PTSD

prosjektleder

Ole A. Andreassen
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1288

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 30. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MDMA-assistert psykoterapi for behandling av PTSD

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere personer med alvorlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har utfordinger med å nyttiggjøre seg effektiv behandling pga overveldelse ved eksponering. MDMA synes å ha en positiv innvirkning på pasientens toleransevindu for intervensjoner, slik at psykoterapi blir mer virkningsfult. Dette er en åpen klinisk intervensjonsstudie, hvor formålet er å finne ut om det eksperimentelle stoffet 3,4-metylenedioksymetamfetamin (MDMA) kombinert med psykoterapi, er sikkert og effektivt for personer som har PTSD. Studien inkluderer to MDMA-assisterte psykoterapi-sesjoner fulgt av 8 ukers oppfølgning. Virkningen av MDMA varer mellom 6 til 8 timer, og er kombinert med strukturert samtaleterapi. Flere studier med MDMA-assistert psykoterapi tyder på god effekt på PTSD-symptomer. Virkningsmekanismen er ikke godt nok kjent. Med resultatene fra denne studien har vi som mål å bedre kunne forstå virkningen av MDMA-assistert psykoterapi på PTSD, og dermed kunne bidra til utvikling av ny behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole A. Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Ole Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 2 av 2