Cristin-prosjekt-ID: 2053000
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053000
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvem er jeg uten fettet? - Samtaler med kvinner i etterkant av Gastric bypass operasjon

prosjektleder

ellen andvig
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2573

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2018 Slutt: 15. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvem er jeg uten fettet? - Samtaler med kvinner i etterkant av Gastric bypass operasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens hensikt har fokus på å få mer kunnskap om hva deltagerne i 40 årene har opplevd og erfart i etterkant av vektreduksjon, ved hjelp av gastric bypass, med fokus på identitet, selvbilde og selvfølelse. Studien vil utforske eventulle forandringer etter vektreduksjon, muliger forskjeller før og etter.eller er det samme. Studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming med kvalitativt forskningsintervju for å belyse problemstillingen. studien vil kunne gi kunnskap om erfaringer som har betydning for hvordan helsevesenet kan følge opp denne pasient gruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

ellen andvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristine Røed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2