Cristin-prosjekt-ID: 2053003
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053003
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Cystometri med nytt mikrosensor system hos personer med nevrogen blæredysfunksjon

prosjektleder

Thomas Glott
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1200

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cystometri med nytt mikrosensor system hos personer med nevrogen blæredysfunksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved nerveskade eller sykdom vil signaler mellom urinblæren og hjernen bli redusert eller helt borte. Konsekvenser kan være urinlekkasje og overaktivitet med høye trykk og skade på nyrene. SINTEF og Sunnaas sykehus har utviklet mikro sensorer for måling av trykk i urinblæren. Trykkmålerne er små og ekstremt nøyaktige. Det er mulig å oppnå målinger med høy kvalitet ved å plassere sensoren direkte i urinblæren. Vi vil sammenlikne to samtidige trykkmålinger inne i urinblæren: En med vanlig teknikk og den andre med ny mikrosensor. Hensikten er å se hvorvidt de måler det samme trykket. Dessuten studere betydningen av eventuelle forskjeller. Personer som allerede er rutinemessig henvist til trykkmåling vil bli forespurt om å delta i studien. Utprøvingen vil gjøres samtidig med den planlagte undersøkelsen. Resultatene vil være viktig for å utvikle bedre og enklere metoder for kartlegging av risikofaktorer og behandlingsmuligheter hos personer med blæredysfunksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Glott

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Ingelin Claussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Are Hellandsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS
1 - 3 av 3