Cristin-prosjekt-ID: 2053004
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053004
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

Holdning til smertelindring med fokus på epidural bruk blant innvandrerkvinner fra Afrikas horn

prosjektleder

Vigdis Aasheim
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1038

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2019 Slutt: 16. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Holdning til smertelindring med fokus på epidural bruk blant innvandrerkvinner fra Afrikas horn

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning har vist at innvandrerkvinner bruker mindre epiduralanalgesi under fødsel sammenlignet med norske kvinner. Det finnes imidlertid lite forskning på hvilke syn disse kvinnene har til epiduralanalgesi. Dette prosjektet vil dermed bidra til ny kunnskap i et område hvor det eksisterer lite forskning. I dette prosjektet er det valgt innvandrerkvinner fra Afrikas horn - Somalia, Etiopia og Eritrea fordi disse landene er blant de største innvandrergruppene i Norge samt at det er lite forskning på innvandrerkvinner fra Etiopia og Eritrea. Kvaltitativ forskningsdesign med semistrukturert interju er valgt for dette projektet. Hensikten med prosjektet er å utforske hvilket syn innvandrerkvinner har til smertelindring under fødsel med fokus på epiduralanalgesi og forskningspørsmål som skal bevares er: Hvilket syn har innvandrerkvinner fra Somalia, Etiopia og Eritrea til bruk av epiduralanalgesi som smertelindring under fødsel. Den skal bevares gjennom intervju og analyse av data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aasheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Margrete Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Thea kristine Rummelhof

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Priscilla A Boakye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4