Cristin-prosjekt-ID: 2053017
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053017
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenhengen mellom kjøretid fra hjemsted til CT undersøkelse og helsetilstand etter hjerneslag

prosjektleder

Christian Hall
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1260

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2019 Slutt: 14. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom kjøretid fra hjemsted til CT undersøkelse og helsetilstand etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerneslag rammer over 12000 nordmenn årlig. Ved hjerneinfarkt som følge av blodpropp (9 av 10 tilfelle), er rask behandling med blodproppløsende medisin viktig. En Computer Tomografisk (CT) undersøkelse må gjøres så tidlig som mulig for å skille hjerneinfarkt fra hjerneblødning. Mange pasienter kommer for sent til behandling på grunn av lang reisevei til CT, dette gjelder særlig pasienter fra distrikts-Norge. Studien ønsker å belyse om det er en sammenheng mellom reisetiden og pasienters utkomme etter hjerneslag. Vi vil bruke data fra Norsk Hjerneslagregister 2016 og 2017 for å beskrive pasienters reisetid til nærmeste sykehus med CT, tid fra symptomdebut til behandling og utkomme av slaget etter tre måneder. Registeret må sammenstilles med folkeregisteret for å finne pasienters eksakte bostedsadresse. Prosjektet kan få vesentlig betydning for fremtidig planlegging av akutt behandling av hjerneslag i Norge, særlig med tanke på utbygging av en distriktsbasert CT tjeneste.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Hall

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Christian Hall

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Jørgen Ibsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 3 av 3