Cristin-prosjekt-ID: 2053033
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053033
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykemeldte sine erfaringer med et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1102

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 19. august 2019 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykemeldte sine erfaringer med et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om pasienters erfaringer med et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud og hvilken innvirkning rehabiliteringstilbudet har hatt på jobbdeltakelse. Den nye kunnskapen vil brukes for å evaluere effekten av endringer som er blitt gjort i behandlingsopplegget hos den valgte rehabiliteringsinstitusjonen. Forskningsspørsmålet som skal besvares er: Hva oppleves som fremmende og hemmende for jobbdeltakelse for pasienter med ryggplager etter å ha deltatt på et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud? Et underspørsmål som vi også ønsker å besvare er: Hvilken betydning har fysioterapi i rehabiliteringsprosessen? For å besvare forskningsspørsmålet vil vi gjøre en kvalitativ studie der vi vil innhente data gjennom fokusgruppeintervju. Intervjuobjektene vil være pasienter som har deltatt på det tverrfaglige polikliniske rehabiliteringstilbudet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tove Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trude Fosse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Carina Muri Slettestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5