Cristin-prosjekt-ID: 2053035
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053035
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Første data fra klinisk praksis («real world data») fra pasienter med inoperabel stadium III NSCLC som behandles med durvalumab etter kjemoradioterapi

prosjektleder

Vilde Drageset Haakensen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/590

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 29. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Første data fra klinisk praksis («real world data») fra pasienter med inoperabel stadium III NSCLC som behandles med durvalumab etter kjemoradioterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

På bakgrunn av data fra den globale AstraZeneca sponsede fase 3 studien PACIFIC åpnet AstraZeneca i 2017 for at pasienter som har fullført kjemoradioterapi for inoperabel, stadium III, ikke-småcellet lunge kreft (NSCLC) kunne få tilgang til durvalumab gjennom såkalt godkjenningsfritak, i AstraZeneca kalt PACIFIC Early Access Program (EAP). Dette er en mulighet for pasienter som etter behandlende leges mening har et udekket klinisk behov som ikke kan behandles med godkjente og kommersielt tilgjengelige legemidler. I denne studien vil man retrospektivt gjøre uttrekk fra pasientjournaler hos pasienter som har blitt behandlet med durvalumab i PACIFIC EAP med det formål å skaffe til veie kunnskap om toleranse og effekt av legemidlet i en «real life» setting.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vilde Drageset Haakensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Martine Marcussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4