Cristin-prosjekt-ID: 2053045
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053045
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helse blant barn av innvandrere i Norge

prosjektleder

Marte Kjøllesdal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1286

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse blant barn av innvandrere i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Barndommen er en viktig periode for utvikling av fremtidig helse, og sykdom i ung alder kan påvirke utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Vi vet relativt lite om hvordan det er med helse blant barn født i Norge av innvandrere, og ikke minst hvordan helse utvikler seg inn i voksen alder i denne gruppa og hva det vil si samfunnet, for eksempel i form av trygdeytelser. Barn av innvandrere er en voksende gruppe i Norge. Å vite mer om sykdomsutviklingen i denne gruppen, og hvordan det skiller seg fra befolkningen for øvrig, vil være viktig for å kunne møte behovene i denne gruppen og for å planlegge fremtidens helsetjenester. Prosjektets formål er derfor å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig. Prosjektet baserer seg på registerdata og kobler informasjon fra Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Kjøllesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Johan Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Melanie Straiton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Esperanza Diaz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »