Cristin-prosjekt-ID: 2053047
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053047
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Upadacitinib til barn med alvorlig atopisk eksem

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • AbbVie AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/355

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Upadacitinib til barn med alvorlig atopisk eksem

Populærvitenskapelig sammendrag

Atopisk dermatitt (eksem) er en hudsykdom som pga betennelsesprosessene kan gi utslett og kløe i huden. Upadacitinib blokkerer selektivt virkningen av proteiner kalt JAK-1 i behandlingen av atopisk dermatitt. Denne studien er en åpen, flerdose studie i barn 2-11 år med alvorlig eksem og hvor lokal behandling (kremer) ikke har vært tilstrekkelig, og barnet har derfor behov for systemisk behandling. Formålet med studien er å undersøke farmakokinetikken til studiemedisinen (dvs måle hvor mye studiemedisin som er i blodet), og vurdere studiemedisinens sikkerhet og tolerabilitet. Ca 32 barn vil bli inkludert i studien totalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Heidi Glosli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Turid Thune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Teresa Berents

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4